Erantzukizunpeko adierazpena, lana dela-eta joan-etorriak egin beharrari buruzkoa

Zuon eskura jarten dogu joan-etorrietarako ezinbestekoa dan ziurtagiria osatzeko orrialdea (Eusko Jaurlaritzaren eredua). Beste lekuren batetik datozan boluntarioei edo parrokian batzen diran heziketa-taldeetako kideei dagokienez, parrokoa arduratuko da, formatu egokia erabiliz, dagokion ziurtagiria egiteaz.

Ziurtagirien inguruko argibideak

  • Formularioa deskargatu eta dagokionaren datuak bete (izena, abizenak, NAN, helbidea, e.a.).
  • Jarduera, joan-etorriaren arrazoia eta ze lekutara egingo dan adierazi.
  • Joan-etorria, ohikoa ala puntuala dan eta ohiko ordutegia adierazi.

Parrokietan

  • ‘Enpresa’ atalean, parrokiaren datuak jarri, eta sinatzen dauan pertsonaren atalean, parrokiako parroko arduradunarenak.
  • Formularioa deskargatu eta dagokionaren datuak bete (izena, abizenak, NAN, helbidea, e.a.).
  • Jarduera, joan-etorriaren arrazoia eta ze lekutara egingo dan adierazi.
  • Joan-etorria, ohikoa ala puntuala dan eta ohiko ordutegia adierazi.