Oinarrizko jarraibideak eleizbarrutiko parrokietan eta erakundeetan eleizkizunak eta pastoral jarduerak garatzeari begira

Osasun egoera kontuan hartuta eta, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorio lez eta SARTS-CoV-2 dalakoak eragindako infekzinoen hedapenari eusteko, alarma-egoera aldarrikatu ondorengo testuinguruan prebentzinorako berariazko neurriak idazki bakarrean jasoteko eta eguneratzeko Lehendakariaren abenduaren 10eko 44/2020 Aginduaren bigarren aldaketa dan urtarrilaren 12ko 1/2021 AGINDUA[1] indarrean dagoan bitartean,

Mugak mugikortasunari

2. artikuluaren arabera.- Urriaren 25eko 926/2020 Errege Aginduaren bidez aldarrikatutako alarma-egoera indarrean dagoan bitartean, eutsi egingo jako herritarrak Euskadiko Autonomia Erkidegoaren lurraldetik eta bizileku dan Lurralde Historikotik urteteko eta sartzeko murrizketari (aitatutako artikuluaren 2. atalean aurreikusten diran salbuespenakaz). Gainera, azken 14 egunetan COVID-19 positiboen Metatutako Intzidentzia Tasa 100.000 biztanleko 500 kasu edo gehiagokoa daben udalerrietan be mugatuta egongo da herritarren sartu-urtena.

Artikulu honi dagozkion xedeetarako, adierazpen arduratsua erabili daiteke ziurtagiri lez. Adierazpen arduratsu hori interesatuak sinatutako agiria da eta bertan joan-etorrien murrizketaren salbuespenak justifikatzeko Agindu honetan jasotako baldintzak beteten dituala adierazten dau erantzukizunez. Adierazpen honek jatorriari, jomugari eta joan-etorriaren arrazoiari dagokienez egiaztatu gura diran baldintzak zehaztu egin beharko ditu.

Adierazpenean jasotako edozein datu edo informazino zehatza edo faltsua bada, joan-etorri hori bertan behera geratuko da, eratorri daitekezan bidezko erantzukizunak baztertu barik.

Lan- hezkuntza eta erakunde-batzarrak

Abenduaren 10eko 44/2020 Aginduaren 3.3.artikuluaren arabera, egin daitekez lan-, hezkuntza- eta erakunde-batzarrak, baina partaideen kopuruak gelan sartu daiteken jente-kopuruaren %50a gainditu barik, lagun arteko tartea (1,5 m) gordez eta maskara erabiliz. Parrokietako lokaletan egin daitekezan lan-batzarrei dagokienez, hauxe da araudi nabarmen bakarra. Sei laguneko mugak ez dau eraginik inolako batzarretan, ez lan ordaindua egiten daben beharginenetan, ezta boluntarioenetan be.

Hau da, era guztietako lan-batzarrak (batzordeak, katekistak, boluntarioak…) eta heziketa-batzarrak egin daitekez 6 lagun baino gehiago batuz, aforoa eta derrigorrez gorde beharreko tarteari dagokionez neurriak beteten badira. Hori bai: mugatze horrek kanpoan izten dau edozein gizarte topaketa, bazkari edota era guztietako batzar informal parrokietako lokaletan. Aldi berean, jardueretan sartzean edo urtetean ezinbestekoa da jentea 6 lagunetik gorako taldeetan pilatzea

KULTU-ETXEAK

1.- %50era murrizten da aforoa eleizkizun guztietan (mezak, hiletak, ezkontzak, bateoak, jaunartzeak). Beraz, leku bakotxean zenbat jente sartzen dan barriro kalkulatu beharko da eta kartela jarri, jente guztiak ikusteko moduan, baimenduta dagoan jente-kopurua aitatuz eta zein lekutan jarri daitekezan markatuz.

2.- Murriztu egiten da beiletan parte hartu daikien lagunen kopurua (30 lagun kanpoan danean eta 6 leku itxietan). Hildakoaren hobiratzean edo errausketaren aurreko agurrean gehienez 30 lagunek parte hartu ahal izango dabe kanpoan danean eta 10 lagunek leku itxietan.

Kultu-etxeetan, indarrean jarraitzen dabe ondorengo neurriek:

 1. Maskararen erabilera: nahitaezkoa da maskararen erabilera 6 urtetik gorako guztientzat. Eukaristiako ministroek maskara jarrita eukiko dabe uneoro, berba egiten dabenean izan ezik.
 2. Lagun arteko tartea: denpora guztian, metro eta erdiko tartea gordeko da, bai bankuetan, bai sarrera eta urteeretan, bai altaran eta bai jaunartzerako ilaretan.
 3. Eskuak garbitu: behin eta barriro garbitu behar doguz eskuak eta horretarako sarreran gelak egongo dira eskuragarri. Kartela jartea komeni da, sartzean zein urtetean eskuak garbitzea derrigorrezkoa dala gogoratzeko. Eskularruak erabili ezkero be, ezinbestekoa da eskuak desinfektatzea. Komuninoa banatu aurretik eta ostetik, ospakizunean buru dan abadeak eta komuninoa banatuko dabenek eskuak desinfektatu beharko dabez.
 4. Lekuen garbitze, aireztatze eta desinfektatzea: kontu handiz beteko doguz neurri honeek kultu-etxeetan, batez be bankuen, ateen heldulekuen eta danok erabilten doguzan gauzen desinfekzinoan arreta jarriz, produktuez baliatuz eta gure eleiza eta ermitetan gordeten dan ondare artistikoa egokitasunez zainduz.
 5. Eskuz esku erabilten diran materialak: ez da eskuz esku erabiliko abestien orririk, liburuxkarik, e.a. Objektu liturgikoak paliaz estalita egongo dira.
 6. Ospakizunetan, indarrean jarraituko dabe bakearen eta komuninoa isilean hartzearen inguruko neurriek eta 2020.eko ekainaren 19ean gotzain aginduan ezarritako berariazko arauek bateorako, autortzarako, ezkontzetarako, sendotzarako eta gaixoen oliadurarako.decreto episcopal del 19 de junio de 2020. (VER)
 7. Diru-batzeak kontu handiz egin; ospakizunaren amaieran edo jaunartzearen ostean egin, saskia eskuz esku erabiltea saihestuz.

PASTORAL JARDUERAK

Pastoral jarduerei dagokienez, Pastoral Barruti edota parrokia bakotxak erabagiko dau ze jarduera egin era birtualean eta ze batzar deitu lokaletan. Gaur egungo osasun egoera zein dan ikusita eta indarrean dagozan arauak kontuan hartuta, arren eskatzen jake arrisku-taldetzat joten diranetan dagozan pertsonei ez daiela dalako arrisku hori gehitu daikien jardueretan parte hartu. Eta jakina, COVID-19agaz bat datorren sintomarik dauan edozeinek agindutako osasun arauak zorrotz bete beharko ditu, bere osasunagaitik eta alkarte osoaren osasunagaitik.

Ondorengo arauak kontuan hartuko dira pastoral jardueraren garapenerako:

 1. Maskara erabili: nahitaezkoa da maskararen erabilera 6 urtetik gorako guztientzat batzar eta jarduera guztietan zein guztiontzako eremuetan eta bulegoetan, lagun bat baino gehiago egon ezkero.
 2. Lagun arteko tartea: guztiontzako eremuetan, bulegoetan eta batzar-geletan metro eta erdiko gitxieneko tartea gordeko da beti.
 3. Eskuak garbitu: eskuak garbitzea ezinbestekoa da eta hori egiteko eskatzeaz batera, gel desinfektatzaileak egongo dira eskuragarri sarrera nagusietan, bulegoetan eta batzar-geletan. Kartela jartea komeni da, sartzean eta urtetean eskuak nahitaez garbitu behar doguzala gogoratuz. Eskularruak erabili ezkero be, eskuak desinfektatu egin behar dira..
 4. Lekuen garbitze, aireztatze eta desinfektatzea: kontu handiz beteko doguz neurri honeek bulegoetan eta batzar-geletan, batez be aulkiak, mahaiak, teklatuak arratoiak, telefonoak, ateen heldulekuak, txorrotak, e.a., eta danok erabilten doguzan gauzak arretaz desinfektatuz. Batzar bakotxaren ostean, erabilitako gela aireztatu eta desinfektatu egin behar dogu.
 5. Batzar-geletan sartuko dan jente-kopurua mugatu: edozein batzat-gelatan gehienez sartu daiteken jente-kopurua, guztira sartu daitekenaren %50a Gela bakotxean kartela ipiniko da, zenbat jente sartu daiteken jakinaraziz. Lagun arteko metro eta erdiko tartea gordez jarriko dira aulkiak eta erabili ezin daitekezanak markatu edo kendu egingo dira.
 6. Jente-kopurua heziketa taldeetan: indarrean dan araudiaren arabera, era guztietako heziketa-batzarrak gehienez 25 lagunekoak izango dira, kopuru horrek %50aren araua beteten badau eta lagun arteko metro eta erdiko tartea gordeko da beti.
 7. Jente-kopurua batzarretan: Lan-, erakunde- edo heziketa-batzarrek kontuan hartuko dabez gelen aforo-mugatzeak (%50), beti be lagun arteko tartea gordez eta maskara jarrita eukiz.
 8. Batzarren iraupena: batzarren iraupena ahalik eta laburrena izatea komeni da eta, dana dala, 90 minutu baino gehiago ez dira luzatuko.
 9. Eskuz esku erabilten diran materialak: liburuxka, aldizkari edo materialak ez dira eskuz esku erabiliko eta, holan ez danean, kontu handiz jokatuko da, eskuak garbituz horreek erabili aurretik eta erabili ondoren.
 10. Parrokietako taldeen batzarren arduradunak: batzarra deitzen dabenak, ondorengo honeez arduratuko dira: gela gorde, osasun-arauak betetea bermatu, partaideen erregistroa bete eta aireztatze eta desinfektatze egokia ziurtatu erabilera bakotxaren aurretik eta ondoren.
 11. Parrokiakoak ez diran taldeen batzarrak parrokiako lokaletan: kasu honetan, deialdia egiten daben arduradunek osasun- eta segurtasun-neurri guztiak betetea bermatuko dabe, aforoa eta derrigorrezko tartea errespetatuz eta lan- edo heziketa-jarduera ez dan beste edozein topaketa edo jarduera saihestuz. Erregistroak bete beharko dira partaideen datuakaz, horreek hiru astez gordeko dira eta gero deuseztatu.
 12. Lokalen erabilera antolatu: pastoral jarduerak antolatzea komeni da, talde bat baino gehiago batera batu ez daiten eta, beti be, jente-pilaketak saihestuz eraikinen barrualdean eta kanpoaldean.
 13. Parrokiako erregistroa: aforoa kontrolatzeko eta, beharrezkoa izan ezkero, partaideen arakatzea errazteko, parrokian batzarren eta topaketen erregistroa egitea komeni da, honako honeek idatziz jasoz: batzarraren eguna, deitzailea, partaideen kopurua, datuak eta kontaktua, datuen babeserako eta pribatutasunerako indarrean dagoan araudia errespetatuz.
 14. Parrokiako bulegoa: aldez aurretik hitzordua jarri izapide administratiboetarako, harreretarako, batzar pertsonaletarako, e.a.

KULTURA JARDUERAK

1.- Bisita turistikoak kultu-etxetan

Kultu-etxeek garbitasun, aireztatze eta desinfekzinoari dagokionez bete behar dabezan berariazko arauez gainera, bisita turistikoak onartzen dabezan eleiza, ermita, santutegi eta eremu erlijiosoetan, gehienez 6 lagunez –gidaria barru- osatutako taldeak sartuko dira, lagun arteko tartea gordeko da, maskara jarrita eroango dabe eta aretoetan sartu daiteken jente-kopurua (%50) ez da gaindituko.

2.- Bisita gidatuak eremu kulturaletan (Museoa, Artxiboa, Liburutegiak)

Gehienez 6 lagunez –gidaria barru- osatutako taldeetan egingo dira bisita gidatuak, lagun arteko tartea gordeko da, maskara jarrita eroango dabe eta aretoetan sartu daiteken jente-kopurua (%50) ez da gaindituko.

3.- Kultura ekitaldi eta jarduerak

Ehuneko 50aren aforoa, maskara jarrita eukitea eta lagun arteko tartea bermatu ezkero egin ahal izango dira. Leku itxietan, 400 lagunen kopurua ez da gaindituko eta kanpoan, 600 lagunen kopurua.

Bilbon 2020-12-11

[1] https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/12/2005319a.pdf